Saturday, April 16, 2011

Rancangan Pengajaran Harian

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 3 Cemerlang
Bil Murid : 30 orang
Tema : Pantun Teka - teki
Tarikh : 07 April 2011
Masa : 9.00pagi – 10.00pagi (1 jam)
Fokus utama
- 5.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkataan dibaca.
- Aras 2 (1) membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul.
Fokus sampingan
- 8.1 membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
- Aras 1 (1) membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.
Hasil pembelajaran :Pada akhir pelajaran murid dapat :
1. Murid dapat membaca pantun dengan intonasi yang betul.
2. Murid dapat menjawab soalan pantun teka-teki secara lisan.
3. Murid dapat membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan secara bertulis.
Kemahiran bahasa : Mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
Sistem bahasa : Kosa kata : popular, bangsal dan bahaya
Ilmu : Bahaya melayu dan muzik
Nilai : Kerjasama dan keberanian.
Kemahiran Nilai Tambah (KBT)
Kemahiran Belajar : Menghubungkaitkan, mencirikan, menjana idea dan menilai
Kecerdasan Berfikir : Interpersonal, intrapersonal,verba – linguistik
Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah pandai berpantun
Bahan Bantu Belajar : video, teks pantun, perkataan, komputer dan speaker

LANGKAH


MASA
ISI PELAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN &PEMBELAJARAN
CATATAN
Set Induksi
(5 minit)

Guru menayangkan video mengenai pantun.

Soalan : apakah yang dilakukan oleh pelakon dalam video tersebut?
Jawapan : dondang sayang.

1. Murid diajukan soalan kepada murid mengenai situasi yang ditayangkan.

2. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran

KB
Menghubungkan dan mencirikan.

BCB: mendengar aktif

BBM: video pantun

Ilmu: seni dan muzik

Langkah 1
(10 minit) 1. Membaca pantun.
2. video

1. Murid melihat video rangsangan.
2. Murid diberi teks pantun teka – teki secara individu.
3. Murid diminta membaca teks pantun secara senyap.
4. Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara kuat dengan intonasi yang betul.
5. Guru membetulkan cara bacaan murid.
KB: membaca dan menyebut

BCB:

BB:

Ilmu: tatabahasa
Langkah 2
(15 minit) 1. Rakaman suara pantun
2. Baca pantun teka – teki dan jawab secara berkumpulan

3. Jawapan pantun :

- Melaka
- Kelantan
- Cina
- Sarawak 1. Murid bahagikan murid mengikut kumpulan.

2. Murid mendengar rakaman suara bacaan pantun teka – teki.

3. Setiap kumpulan diberikan satu pantun teka teki.

4. Murid diminta berbincang dalam kumpulan untuk menjawab pantun teka – teki tersebut.


5. Guru memantau dan mengawal kelas dengan baik.

6. Guru memberitahu kepada murid masa tamat dan memastikan murid dapat menyiapkan tugasan dengan baik.

7. Aktiviti kotak beracun dilaksanakan.

8. Wakil kumpulan akan membaca pantun dengan intonasi yang betul dan menjawab soalan di dalam pantun tersebut apabila muzik dihentikan dan kotak beracun berada dalam kumnpulan tersebut.


9. Aktiviti diulang beberapa kali KB: menghubungkaitkan

BCB: menajawab soalant

BBM: lembaran pantun

KP: intepersonal.

Nilai: kerjasama dan keberanian

Ilmu: seni dan bahasa melayu
Langkah 3
( 25 minit)


1. Membina ayat dengan perkataan yang telah disediakan.

Contoh perkataan dan makna :
1. Tohor - cetek
2. Keruh- kotor
3. Popular- terkenal
4. Bidai - kain
5. Bangsal - pondok

1. Guru mengedarkan kertas yang mempunyai perkataan dan maknanya.
2. Murid diminta membina 5 ayat berdasarkan perkataan yang telah diberikan secara individu.
3. Murid diberi masa untuk membina ayat dan guru mengawal disiplin murid.
4. Murid dipilih secara rawak untuk membaca ayat yang telah dibina.
5. Guru membetulkan ayat ayat yang telah dibina oleh murid.
6. Guru memberi peneguhan kepada murid.
KB: menghubungkaitkan

BCB: menulis

BBM: perkataan

KP: intepersonal.

Nilai: kerjasama dan keberanian

Ilmu: seni dan bahasa melayu
Penutup Kognitif
(5minit)


1. Membuat rumusan isi pelajaran.

-apakah yang kamu dapat pelajari pada hari ini?

Jawapan:
- Membaca pantun.
- Mencari makna perkataan
- Menjawab soalan pantun teka – teki
- Membina ayat

Penutup sosial
Guru memberi pujian dan motivasi. 1. Guru menyoal murid tentang perkara yang dipelajari.

2. Guru menyimpul pelajaran.

3. Guru memberi pujian dan dorongan kepada murid supaya berusaha mempelajari pantun dan membuat latihan membina ayat.

No comments:

Post a Comment

JOM TENGOK

JOM TENGOK
Kenangan terindah...